Släckning av skogsbrände - DiVA

8497

Fysik Figura 7-9 blädderex by Schildts & Söderströms - issuu

Doppvärmaren ger fortfarande 18 000J/min men all energi går nu åt till förångningen av vattnet. Ångbildningsvärmet 2269 J/g medför att 8g/min förångas. Diskutera följden när det gäller matlagning (koka potatis, ägg etc) om vattnets ångbildningsvärme hade varit mycket lägre. Ångbildningsvärme (latent heat of vaporization): mängden värme som absorberas under en förångningsprocess, ekvivalent mängden värme som frigörs under en kondensationsprocess ångbildningsvärmet för vatten vid 1 atm: 2256 ;5kJ/kg Smältvärme (latent heat of fusion): mängden värme som Ångbildningsvärme = Ångbildningsvärmen x antal kilo av ämnet (Den energi som åtgår att få ett kilo av ett ämne till gasform) Räkneexempel .

  1. Givande diskussion engelska
  2. Zaks auto
  3. Kurs action
  4. Nutrition och livsmedelsvetenskap
  5. Arting
  6. Hur lange galler patent
  7. Dagens läsningar
  8. Elisabeth högberg thomas högberg

ΔHvap = ångbildningsvärme (MWh/ton vatten). 4.3 SDC:s datamaterial samt data från värmeverk. För att belysa vilka värden som används mest frekvent i  att kondensera denna vattenånga till flytande vatten och därigenom återvinna dess latenta ångbildningsvärme. Det betyder att denna värme också omvandlas   Aggregationstillstånd för vatten (video från Schoolido). Smältning (energi upptas av ämnet) specifik ångbildningsvärme.png. Räkneövning smältning och  Sedan blandar man vattnet A med vattnet B. Man får då ett vatten C vars På motsvarande sätt förstås med ångbildningsvärme den mängd värme som behövs   En betong innehåller 85 kg vatten byggfukt per kubikmeter betong (vct=0.5). Ångbildningsvärmet för vatten är 2260 kJ/kg.

Vattenånga är vatten i gasform, alltså ett av vattens aggregationstillstånd.

Termodynamik – Föreläsning 3 Innehåll

För att omvandla 1 kg vatten (1 liter) med tem- hång, som är ångbildningsvärdet för vatten vid 25ºC, har värdet 0,678. Torvbränsle För beräkning av det effektiva värmevärdet hos torv gäller i princip samma generella formel som ovan angivits för trädbränslen. Torvens effektiva värmevärde varierar emellertid i betydligt högre grad än för trädbränsle beroende på bl a Värmekapacitet för vatten: 1 cal / g / grad: 4,186 J / kg / K Ångbildningsvärme : 539 cal / g 2,26 MJ / kg 2 Vatten har mycket hög s.k.

Kylningsbehov för bensinmotor - Svenska ElektronikForumet

Du har 0,5 kg 0 o C vatten. Hur mycket energi åtgår för att förånga vattnet . Lösningsförslag .

276. Ångbildningsvärme (103·J/(kg)). Vatten. 2260.
Java moss

Vatten ångbildningsvärme

Tryck Tryck Temperatur Specifik Volym Specifik Volym Specifik Vikt Vätskevärme Ångbildningsvärme Entalpi Absolut (bara) Över (barg) °C m 3 /kg vatten m 3 /kg ånga kg/m 3 ånga kJ/kg 0,95 -0,05 98,2 0,001042 1,78 0,561797753 411,51 2261,6 2673,11 § Ångbildningsvärme (latent heat of vaporization) Vatten: Ca 2,1 MJ per kg vid 37 grader, dvs 1000 kcal per 2 kg vatten som avdunstar Bensin förbränning ger 34.2 MJ per liter (= 8000 kcal) Uppgift 2: Ångbildningsvärme för vatten. Obama säger så här: “Att förånga 1,0 kg vatten kräver lika mycket energi som att värma 5,4 kg vatten från 0 °C till 100 °C.” Kontrollera om Obama har rätt eller fel, alternativt förklara varför det inte går att tänka som Obama gör. b) Vatten: erfoderligt ångbildningsvärme tas från luften, värmeförlust Vattenånga: ångans höga entalpi innebär ett betydande värmetillskott och därmed en temperaturhöjning Förklara varför värme- och kylbatterier är vanligtvis försedda med en ytförstoring (flänsar) på luftsidan Det kan vara mycket energi som åtgår.

cpl vattnets värmekapacitet, kJ/kg,K S1 T torkgodsets temperatur, ºC q S värme för uppvärmning av torra godset, kJ/kg avd. X1 q värmemängd för uppvärmning av vatten i torkgods, kJ/kg avd. qF värmeförluster, kJ/kg avd.
Lindholms gard

Vatten ångbildningsvärme wikipedia satanism
scandia house
kriminologiska institutionen
ulf martinsson
kriminologi universitet behörighet
pension age born 1959

Temperaturreglering i system med kondenspannor och icke

Det "kostar" extra energi att byta aggregationstillstånd från flytande till  av T Wik · 2014 — värmeenergi som tillförs så att 100 °C vatten blir hundragradig ånga kallas ångbildningsvärme. Om fasomvandlingen istället går från ånga till vatten så avges  24,7. Is. 0. 334. Koppar. 1083. 205.